• Cruise for a Cause
 • PARTAM
 • LUST GLASS HOOKAHS
 • Armenian Genocide
 • KhorenMouradianJan2014
 • Corp_N_Biz_Recorders
 • Unique Orthodontics
 • RequestSong
 • Mercedes S-Class
 • GHS Video
 • Mercedes Benz Calabasas
Playing now...
Search by Artists

----------------- or -----------------
Search by song title word(s) (minimum 3 letters).
Type one or more exact words found in song title.
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
  Top 20 requested Songs (click)  
01.Vai - New Single - ARMAN
02.Kez Pari Louys - Paul Baghdadlian
03.Kez Serdant Siretzi - SETRAG OVIGIAN
04.Hervits Chsires - GARO GABOUDAGIAN
05.Baby Love You - ARMAN
06.tou im ashkharnes - Paul Baghdadlian
07.Sirogh Srden - Antoine Bezdjian
08.tsayn me hntchets(turkish') - Karnig Sarkissian
09.VERATARTS - A R M E N C H I K
10.tou im sernes - Paul Baghdadlian
11.Im Sere Tu Es - Gary Garabedian
12.Togh Huys Lini - Gary Garabedian
13.sona chan - Paul Baghdadlian
14.TARTSIAL GANTCHOUM EM KEZ - Antoine Bezdjian
15.Siro vals - Arame
16.Crazy For You - ARMAN
17.kez pari louys remix - Paul Baghdadlian
18.Surb Sargis - Aram Asatryan
19.Siro Ghosker - SETRAG OVIGIAN
20.Lusnya gisher - Ararat Amadyan
  Other requested Songs  
01.SIROV TSAV - ANTOINE BEZDJIAN
02.Ach tsakh - HRATCH BOGHARIAN
03.TERCHNAGI BES IM YARE - Avo Sarkissian
04.hishadag - Paul Baghdadlian
05.Bankotoman - GEORGE TUTUNJIAN
06.Ari Sirenk - Antoine Bezdjian
07.Sareri hovin - Ararat Amadyan
08.Siroun aghchik - Ararat Amadyan
09.Hayrig - George Toutounjian
10.Abrenk Miyasin - GARO GABOUDAGIAN
11.OUSH LINI ANOUSH LINI - ANTOINE BEZDJIAN
12.Ko Siro Hamar - GARO GABOUDAGIAN
13.Mi Pager Atcheret - GARO GABOUDAGIAN
14.khosir - GARO GABOUDAGIAN
15.INCHKAN KAGHTSER ES ( REMIX) - ANTOINE BEZDJIAN
16.YAR DJAN HAVADA - Sahag Sislian
17.MAYR AREV - Antoine Bezdjian
18.Yerevan - Tata Simonyan
19.Atcheris Nayir - GARO GABOUDAGIAN
20.Chga Kez Bes - GARO GABOUDAGIAN
21.Kiss Kiss - ARMAN
22.yerevan - ADISS HARMANDIAN
23.Achkerit Mech - Garo Gaboudagian
24.Esbasoum Em Kez - Paul Baghdadlian
25.Arants Kez - GARO GABOUDAGIAN
26.The Best Tango - Paul Baghdadlian
27.LISBON LIVE - Karnig Sarkissian
28.Mnam Ko srdoum - Antoine Bezdjian
29.Ays Inch Ser E - GARO GABOUDAGIAN
30.Ankout Pakhd - Antoine Bezdjian
31.Hollywood - Tata Simonyan
32.SER KHOSTAZAV - Avo Sarkissian
33.Ter Astvats - Arman Hovhannisyan
34.Bes Skout - Boushra Jamal
35.Chem Uzoum - Antoine Bezdjian
36.SAREROU MARAL - Vatche Sarkissian
37.TOU ES IM HOKIN - ANTOINE BEZDJIAN
38.Garod - Antoine Bezdjian
39.Karot Em - Nersik Ispiryan
40.deghek djan - Karnig Sarkissian
41.Enger apo - Karnig Sarkissian
42.Herou Mi Kna - Sako Berberian
43.INTS MI TOGHIR - Antoine Bezdjian
44.garmir dzaghig - Harout Pamboukjian
45.Asa Imn Es - Nune Yesayan
46.sarov antsir yeghnig - Harout Pamboukjian
47.annman aghtchig er - MAXIM PANOSSIAN
48.Khostatsir - Harout Balyan
49.AYS ASHKHARI MECH - Avo Sarkissian
50.SARI SEV AGHTCHIG - ANTOINE BEZDJIAN
51.TOU IM KARNAN - GARO MADZOUNIAN
52.UZUM EM HASKANAS - A R M E N C H I K
53.KUZEM YES - A R M E N C H I K
54.Yes Ekelem Em - Aram Asatryan
55.YAR MI HERANAR ORISH YAR CHOUNEM - Avo Sarkissian
NEW! Turkey & Armenia: A Life Spent in Hiding (2013 Documentary)
Turkey: Armenian Family Erased
Armenian Voice: Register to our email system here to get news and updates
Live Programs
Like us on Facebook
Armenian Voice Poll
Do you like our website ?
Very much
Fair
It's difficult
It's easy and i like it
Total:
Լիբանան Կոչուող Յարակարծութինը… (Ա.)
  Ամերիկեան օդային ու ծովային զինեալ ուժերուն կողմէ Սուրիոյ դէմ իրագործուելիք հաւանական յարձակման մը կարելիութիւնը եւ մեր կեցութեան աւարտին «Մայրիներու Երկիրը» թակարդուելու մղձաւանջը, քանի մը շաբաթով յետաձգել տուին դէպի Լիբանան կատարելիք ճամբորդութեան մը ծրագիրը[...]
by Antoine Bezdjian on Fri 8th Aug, 2014
Լիբանան Կոչուող Յարակարծութինը… (Բ.)
  Տասնվեց տարիներու բացակայութենէ ետք, երբ օդակայանէն դէպի Զալքայի Փրոմընատ պանդոկը կ՛ուղղուէինք, մեզի ծանօթ հին Լիբանանը եւ յատկապէս միջերկրականեան ջինջ կապոյտին բացուող անոր մայրաքաղաքը գրեթէ անճանաչելի դարձած էին այցելուներուս աչքին: Մասնաւորապէս, դժուար էր առաջին ակնարկով հաշտուիլ [...]
by Antoine Bezdjian on Fri 8th Aug, 2014
«Սօ» Թէ… Բամբասա՞նք Թէ…
  Արեւմտահայերէնը մաքուր պահելու ջանքեր կը տարուին, բայց մեր լեզուն աղաւաղողները բազմացած են: Օտար բառեր կը ներմուծեն իբր թէ արտայայտելու համար իրենց լեզուագիտութիւնը, կամ` հաստատելու իրենց օտարամոլութիւնը: Անգլերէնը յառաջընթաց կ՛արձանագրէ հետզհետէ, մասնաւորաբար` համակարգիչի օգտագործման զարգացումէն ի վեր [...]
by Antoine Bezdjian on Mon 14th Jul, 2014
Էրեբունիի Ողբերգութիւնը
  Երեւանի փոխքաղաքապետ Արամ Սուքիասեան յունուար 29-ին լրագրողներուն յայտարարած է, թէ քաղաքապետարանը կը ծրագրէ «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանի բերդապարիսպի վերականգնումի աշխատանքներ կատարել` բարեկարգման եռամեայ ծրագրի ծիրին մէջ [...]
by Antoine Bezdjian on Mon 14th Jul, 2014
ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ
  ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ 27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին.
27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ:
Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին հինգ երի­տա­սարդ հա­յոր­դի­ներ: Հինգն ալ........
by Jack Kojek on Sun 13th Jul, 2014
Արտադպրոցական Հայեցի Դաստիարակութիւնը
  Հայեցի դաստիարակութիւնը կը հանդիսանայ մեր ազգային օրակարգի կարեւորագոյն կէտերէն մէկը: Այս գծով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը կազմակերպած է համասփիւռքեան կրթական երեք համագումարներ, վերջինը` 2011-ին, ուր ներկայացուած են յստակ առաջադրանքներ [...]
by Antoine Bezdjian on Sat 5th Jul, 2014
Nataline\'s Fashion Legacy 7
  Fashion Legacy was created to honor Nataline Sarkisyan and the aspirations she had. Despite being diagnosed with leukemia, there were some things which leukemia just could not take from Nataline...her teenage dreams and hopes of...
by Jack Kojek on Wed 2nd Jul, 2014
Այո՛.Երիտասարդութիւնը Մեր Ներկա՛ն Է
  Իր ձեւին մէջ առաջին անգամ ըլլալով ապրիլեան երիտասարդական հսկումի հաւաքը կը փոխարինուի քայլարշաւ-մոմավառութեամբ եւ Պէյրութի Նահատակաց հրապարակին վրայ հաւաքով: Նախաձեռնութիւնը իր վրայ կը կեդրոնացնէ դիտարկումի եւ արժեւորման քանի մը կէտեր[...]
by Antoine Bezdjian on Mon 16th Jun, 2014
www.armenianvoice.com inc - all rights reserved 2014 - Skype: ArmenianVoice
powered by Genius3D