• Cruise for a Cause
 • PARTAM
 • LUST GLASS HOOKAHS
 • Armenian Genocide
 • KhorenMouradianJan2014
 • Corp_N_Biz_Recorders
 • Unique Orthodontics
 • RequestSong
 • Mercedes S-Class
 • GHS Video
 • Mercedes Benz Calabasas
Playing now...
Search by Artists

----------------- or -----------------
Search by song title word(s) (minimum 3 letters).
Type one or more exact words found in song title.
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
 • Pascanoush Gifts
  Top 20 requested Songs (click)  
01.Vai - New Single - ARMAN
02.Kez Pari Louys - Paul Baghdadlian
03.Kez Serdant Siretzi - SETRAG OVIGIAN
04.Hervits Chsires - GARO GABOUDAGIAN
05.tsayn me hntchets(turkish') - Karnig Sarkissian
06.Sirogh Srden - Antoine Bezdjian
07.Baby Love You - ARMAN
08.tou im ashkharnes - Paul Baghdadlian
09.VERATARTS - A R M E N C H I K
10.tou im sernes - Paul Baghdadlian
11.Im Sere Tu Es - Gary Garabedian
12.Togh Huys Lini - Gary Garabedian
13.TARTSIAL GANTCHOUM EM KEZ - Antoine Bezdjian
14.sona chan - Paul Baghdadlian
15.Siro vals - Arame
16.Crazy For You - ARMAN
17.kez pari louys remix - Paul Baghdadlian
18.Surb Sargis - Aram Asatryan
19.Lusnya gisher - Ararat Amadyan
20.Siro Ghosker - SETRAG OVIGIAN
  Other requested Songs  
01.Yar Yar Dalar Yar - Gurgen Dabaghyan
02.Siretsi Yes Megin - Koko Asayan
03.LA LA (armenian medley ) - KHOREN MOURADIAN
04.VAYLE - KEVORK ARTINIAN
05.GERTAM GERTAM - ANTOINE BEZDJIAN
06.Dzap Dzap - Harout Bedrossian
07.OUSH LINI ANOUSH LINI - ANTOINE BEZDJIAN
08.esperanza - ADISS HARMANDIAN
09.Togh Astvac Shat Chhamari - Artash Asatryan
10.Pambage Parin E - GARO GABOUDAGIAN
11.Chem Uzoum - Antoine Bezdjian
12.pardineri bourargoum - ADISS HARMANDIAN
13.Kochari - Sam Alajajian
14.Duba Duba Dash Dash - KHOREN MOURADIAN
15.Yerani - Paul Baghdadlian
16.SARI SEV AGHTCHIG - ANTOINE BEZDJIAN
17.Yerp Miyasin - GARO GABOUDAGIAN
18.Ghapama - Ararad Aharonian
19.Chga Kez Bes - GARO GABOUDAGIAN
20.gaboudag acher - GARO GABOUDAGIAN
21.badahagan hantiboum - ADISS HARMANDIAN
22.Gardziknerov Ourishi - GARO GABOUDAGIAN
23.Shad Shad - Garo Gaboudagian
24.Sirenk Zirar - GARO GABOUDAGIAN
25.Hrajeshd - Paul Baghdadlian
26.Im Hayrig - Paul Baghdadlian
27.Aghachoum Em - Garo Gaboudagian
28.Achkerit Mech - Garo Gaboudagian
29.English - A R M E N C H I K
30.Sasna Par - Silva Hakobyan
31.Mi Pager Atcheret - GARO GABOUDAGIAN
32.INCHKAN KAGHTSER ES ( REMIX) - ANTOINE BEZDJIAN
33.SIROV TSAV - ANTOINE BEZDJIAN
34.YERGENKOUM ASDGHER - Antoine Bezdjian
35.asa asdvads - Paul Baghdadlian
36.Cheknagh Yeraz - HAROUT BEDROSIAN
37.Ankout Pakhd - Antoine Bezdjian
38.acheret siroun - Paul Baghdadlian
39.Bankotoman - GEORGE TUTUNJIAN
40.Yes Ekelem Em - Aram Asatryan
41.Siroun aghchik - Ararat Amadyan
42.UM ENTRETSIR - A R M E N C H I K
43.Vivir mi vida - Ararat Amadyan
44.Heros Yeghpayrner - GARO GABOUDAGIAN
45.Vay lele - Ararat Amadyan
46.ASBEDAGAN SEV SADANAN LIVE - Karnig Sarkissian
47.khorodig morodig - ADISS HARMANDIAN
48.KILINITS - Karnig Sarkissian
49.Tamzara - GEORGE TUTUNJIAN
50.Amber elan - Antoine Bezdjian
51.Gensadou Srder - Kristapor Arabian
52.baderazmenk genoume - Karnig Sarkissian
53.yerevani sheg agchig mix - Paul Baghdadlian
54.hasaget partzer - Paul Baghdadlian
55.Maghapas 1 - Belly Dance Music
HAROUT BEDROSSIAN "DZAP DZAP" NEW MUSIC VIDEO 2014
Sam Alajajian KOCHARI 2014
Armenian Voice: Register to our email system here to get news and updates
Live Programs
Like us on Facebook
Armenian Voice Poll
Do you like our website ?
Very much
Fair
It's difficult
It's easy and i like it
Total:
«Իպոլա» Համաճարակը
  Մարդու կողմէն իր նմանին դէմ գործուող խժդժութիւնները կարծես բաւարար չէին, հիմա ալ նորաբոյս ու մահասփիւռ համաճարակ մը սկսած է անտէր ափրիկեցիներու կեանքերը հնձելու: Այս պահուս պատահող բնական պատուհասներէն ու քաղաքական-կրօնական հակամարտութիւններէն ո՞ր մէկը յիշենք… Կազայի մէջ տարուող «Համաս»[...]
by Antoine Bezdjian on Mon 15th Sep, 2014
Ածանց Բառ Եւ Ուրիշ Բաներ
  Այդ օր, անժամանակ անձրեւին պատճառով, հազիւ հազ դպրոց հասած էի: Է՜հ, ինչ ընէի, այս էր ուսանողական տարիներու կեանքս՝ վազվզուք: Մէկ կողմէ համալսարան, միւս կողմէ ալ քաղաքի հեռաւոր մէկ անկիւնի հայաշատ շրջանը գտնուող հայկական վարժարանէ մը ներս շաբաթական 10 պահերու համրանքով, նախակրթարանի աւարտական կարգի հայերէն լեզուի դասատու[...]
by Antoine Bezdjian on Wed 27th Aug, 2014
Անդրադարձ՝ Արտագաղթի Մասին Զեկուցական Երեկոյի Առթիւ
  Անցեալ երեկոյ ես հրաւիրուած էի հետեւեալ միջոցառմանը՝ «Դուք հրաւիրուած էք մասնակցելու Հայաստանից արտագաղթի մասին հանդիպմանը, որը կը կայանայ Գրանադա Հիլզի Հայկական Կենտրոնում, երեկոյեան ժամը 8ին, թեման՝ «Հայաստանէն Արտագաղթը եւ ՀՅ Դաշնակցութեան Ծրագիրը Եւ Սփիւռքի Դերակատարութիւնը»»[...]
by Antoine Bezdjian on Wed 27th Aug, 2014
Լիբանան Կոչուող Յարակարծութինը… (Ա.)
  Ամերիկեան օդային ու ծովային զինեալ ուժերուն կողմէ Սուրիոյ դէմ իրագործուելիք հաւանական յարձակման մը կարելիութիւնը եւ մեր կեցութեան աւարտին «Մայրիներու Երկիրը» թակարդուելու մղձաւանջը, քանի մը շաբաթով յետաձգել տուին դէպի Լիբանան կատարելիք ճամբորդութեան մը ծրագիրը[...]
by Antoine Bezdjian on Fri 8th Aug, 2014
Լիբանան Կոչուող Յարակարծութինը… (Բ.)
  Տասնվեց տարիներու բացակայութենէ ետք, երբ օդակայանէն դէպի Զալքայի Փրոմընատ պանդոկը կ՛ուղղուէինք, մեզի ծանօթ հին Լիբանանը եւ յատկապէս միջերկրականեան ջինջ կապոյտին բացուող անոր մայրաքաղաքը գրեթէ անճանաչելի դարձած էին այցելուներուս աչքին: Մասնաւորապէս, դժուար էր առաջին ակնարկով հաշտուիլ [...]
by Antoine Bezdjian on Fri 8th Aug, 2014
«Սօ» Թէ… Բամբասա՞նք Թէ…
  Արեւմտահայերէնը մաքուր պահելու ջանքեր կը տարուին, բայց մեր լեզուն աղաւաղողները բազմացած են: Օտար բառեր կը ներմուծեն իբր թէ արտայայտելու համար իրենց լեզուագիտութիւնը, կամ` հաստատելու իրենց օտարամոլութիւնը: Անգլերէնը յառաջընթաց կ՛արձանագրէ հետզհետէ, մասնաւորաբար` համակարգիչի օգտագործման զարգացումէն ի վեր [...]
by Antoine Bezdjian on Mon 14th Jul, 2014
Էրեբունիի Ողբերգութիւնը
  Երեւանի փոխքաղաքապետ Արամ Սուքիասեան յունուար 29-ին լրագրողներուն յայտարարած է, թէ քաղաքապետարանը կը ծրագրէ «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանի բերդապարիսպի վերականգնումի աշխատանքներ կատարել` բարեկարգման եռամեայ ծրագրի ծիրին մէջ [...]
by Antoine Bezdjian on Mon 14th Jul, 2014
ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ
  ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ 27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին.
27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ:
Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին հինգ երի­տա­սարդ հա­յոր­դի­ներ: Հինգն ալ........
by Jack Kojek on Sun 13th Jul, 2014
www.armenianvoice.com inc - all rights reserved 2014 - Skype: ArmenianVoice
powered by Genius3D